Zasady doboru osuszaczy

Kategoria: Osuszanie

Na rynku można znaleźć wiele rodzajów osuszaczy różniących się nie tylko budową i gabarytami, ale co ważniejsze parametrami technicznymi. Niektóre z nich mogą być przeznaczone tylko do użytku domowego na przykład do obniżenia wilgotności w mieszkaniu, jednak nie będą nadawały się one do osuszania zalanych pomieszczeń z uwagi na zbyt małą wydajność.

Każdy osuszacz ma określone przez producenta parametry techniczne i należy je uwzględnić przy doborze urządzenia. Przy doborze osuszacza interesuje nas głównie jego:

  • wydajność — jest to ilość litrów odprowadzonej wody na 24 godziny ciągłej pracy osuszacza w temperaturze 30oC i wilgotności względnej powietrza 80% (są to skrajne wartości, dlatego rzeczywista wydajność osuszacza w innych warunkach będzie niższa),
  • przepływ powietrza — ilość powietrza przedmuchiwana przez osuszacz podana w m3/h,
  • zakres temperatury i wilgotności pracy osuszacza — tylko w podanym zakresie osuszacz będzie odprowadzał wodę np. jeżeli będzie za niska temperatura w pomieszczeniu (poza zakresem), to osuszanie nie będzie skuteczne.

Dlatego do profesjonalnego osuszania budynków i mieszkań ważny jest odpowiedni dobór urządzenia i konfiguracja sprzętu osuszającego.

Dobierając osuszacz musimy obliczyć kubaturę pomieszczenia w m3 i obliczyć wskaźnik:

  • wskaźnik = przepływ powietrza m3/h : kubatura pomieszczenia m3

Kontrolowanie wilgotności w pomieszczeniu — wskaźnik od 1-2
Osuszanie pomieszczeń                                — wskaźnik powyżej 2

Przykład:

Osuszacz posiada przepływ powietrza 480 m3/h, a kubatura osuszanego pomieszczenia wynosi 120 m3.

480 : 120 = 4

Wskaźnik wynosi 4, czyli osuszacz będzie osuszał pod warunkiem, że będzie pracował w odpowiednim zakresie temperatury i będzie prawidłowo zainstalowany.

Przy doborze osuszacza należy również uwzględnić stopień zawilgocenia ścian, posadzek, sufitu osuszanego pomieszczenia i wykonać pomiary wilgotności tych materiałów. Przy dużych zawilgoceniach należy dobrać wydajniejszy osuszacz, co znacznie skróci czas osuszania i znacznie obniży związane z tym koszty.

Wydajność osuszania możemy zwiększyć, stosując dodatkowe wentylatory o dużym przepływie powietrza, nagrzewnice gorącego powietrza, promienniki elektryczne, panele na podczerwień i inne urządzenia służące do ogrzania zawilgoconych materiałów i lepszej cyrkulacji wilgotnego powietrza w osuszanym pomieszczeniu.