Ozonowanie

Ozonowanie to nowoczesna metoda dezynfekcji oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów, w której środkiem sterylizującym i dezodoryzacyjny jest ozon — gaz o silnych właściwościach utleniających.

Ozon jest jedną z odmian alotropowych tlenu, czyli trójatomowy tlen O3. Występuje we wszystkich stanach skupienia. Jako gaz jest bladoniebieski, jest cięższy od powietrza, ma charakterystyczny zapach (zapach „świeżego powietrza” po burzy). Podczas burzy, przy każdym wyładowaniu atmosferycznym może powstać nawet kilkaset kilogramów ozonu. Ozon w górnych warstwach atmosfery (stratosferze) chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem UV-B.

Ozonowanie klimatyzacji samochodowej — 50 zł

Jest gazem nietrwałym i jest bardzo silnym utleniaczem. Jego właściwości utleniające związane są z reakcją O3=O2+O. Okres połowicznego rozpadu ozonu do tlenu wynosi 20-50 min w powietrzu i 1-10 min w wodzie. Powstający w wyniku reakcji tlen atomowy jest bardzo aktywny, łatwo przyłącza się do podwójnego wiązania w nienasyconych związkach organicznych i może służyć do usuwania zanieczyszczeń chemicznych, dezynfekcji i dezodoryzacji.

Ozon znalazł szerokie zastosowanie w usuwaniu zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych — dezynfekcji, niszczenia wirusów, bakterii, grzybów i ich przetrwalników, roztoczy oraz dezodoryzacji pomieszczeń (usuwanie przykrych zapachów), a także w procesie uzdatniania wody, czy jako czynnik odkażający w przemyśle spożywczym.

Ozonowanie to ekologiczna metoda dezynfekcji i dezodoryzacji. W wielu szpitalach w USA i na całym świecie stosuje się ozonowanie sal operacyjnych pomiędzy zabiegami. Jest to metoda szybka, czysta, mało inwazyjna i bardzo skuteczna. Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych. Działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu ok. 13 µg/dm3.

Działanie bakteriobójcze ozonu jest 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru, działanie biobójcze ozonu zależy od czasu ekspozycji i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu.

Toksyczność ozonu

Ozon jest niebezpiecznym gazem dla ludzi i zwierząt. Intensywny zapach ozonu jest wyczuwalny już przy stężeniu 0,02-0,05 ppm (1 ppm = 2,14 mg/m3), ale ozon staje się niebezpieczny dopiero przy stężeniu powyżej 0,07 ppm w powietrzu wdychanym. NDS dla ozonu wynosi 0,15 mg/m3 — taka norma obowiązuje w krajach UE. Dlatego bardzo ważne jest, aby ozonowanie wykonywali odpowiednio przeszkoleni pracownicy, profesjonalnym sprzętem i we właściwy sposób, zabezpieczając pomieszczenia, stosując odpowiednio przepisy BHP — koniecznie w maskach przeciwgazowych z odpowiednim pochłaniaczem do ozonu.

Informacje nt. toksyczności ozonu na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Zastosowanie ozonowania

Motoryzacja, odgrzybianie klimatyzacji

Odkażanie układów klimatyzacji i wentylacji samochodowej oraz wnętrza pojazdu bez używania środków chemicznych, usuwanie z wnętrza samochodów wszelkich przykrych zapachów, np. zapach stęchlizny, dymu nikotynowego, rozlanych cieczy, zapachy odzwierzęce itp. Regularne ozonowanie klimatyzacji stacjonarnych i samochodowych usuwa z nich grzyby i pleśnie oraz nieprzyjemny zapach. Jest to ważne nie tylko dla osób uczulonych na grzyby i ich zarodniki wydmuchiwane z klimatyzatorów, ale dla wszystkich osób długo przebywających w takich pomieszczeniach czy samochodach.

Transport

Ozonowanie ciężarówek, autokarów, autobusów, taksówek i samochodów osobowych usunie z ich wnętrza wszelkie uciążliwe zapachy, np. zapach po rozlanym mleku, zapachy pleśni, zapachy odzwierzęce oraz zdezynfekuje klimatyzację, przewody wentylacyjne. Ozonowanie w samochodach przestrzeni ładunkowej usunie z niej niepożądany zapach, a ponadto zostanie ona również zdezynfekowana, jeżeli ma służyć np. do przewożenia żywności.

Hotelarstwo

Skrócenie czasu przygotowania dla nowych gości, np. pokój po palaczach. Dzięki wysokowydajnym ozonatorom pokój pełny świeżego powietrza można uzyskać po 30-45 minutach. Pokoje będą świeższe przez dłuższy okres, klienci na pewno docenią pokoje wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wykorzystanie generatora ozonu zdezynfekuje również powietrze w pomieszczeniu, jak i jego wyposażenie, ograniczając ryzyko zakażenia bakteryjnego czy wirusowego. Ozonowanie nie tylko sterylizuje pomieszczenie, ale również całkowicie usuwa pleśń i grzyby. Zastosowanie ozonu do kanałów nawiewnych wentylacji i klimatyzacji powoduje ograniczenie do zera wystąpienia wielu czynników zakaźnych (m.in. Legionellozy).

Biura

Zdezynfekowane i uwolnione od nieprzyjemnych zapachów biuro z pewnością zostanie zauważone przez twoich pracowników i wielu klientów. Ich praca będzie zdecydowanie efektywniejsza i, co ważniejsze, nie będą narażeni na choroby zakaźne i alergie.

Gastronomia

Ozonowanie restauracji, barów, smażalni itd. pozwala skutecznie usunąć niemiłe i niepożądane zapachy, co (z dużym prawdopodobieństwem) może przyczynić się do wzrostu satysfakcji klientów. Ponadto usuwa z pomieszczenia wszelkie zanieczyszczenia, pleśnie, grzyby i roztocza — to ważne, żeby miejsca, w których żywność jest przechowywana i spożywana były czyste.

Przetwórstwo rybne

Ozonowanie przedłuża kilkakrotnie świeżość ryb i usuwa ich nieprzyjemny zapach.

Przetwórstwo mięsne

Zastosowanie ozonu w pomieszczeniach produkcyjnych przetwórstwa mięsnego, rozbioru mięsa, składowania mięsa itd. nie tylko przedłuża jego świeżość i trwałość, ale również daje gwarancję, że gotowy produkt jest odporny na zakażenia bakteryjne i wirusowe.

Hodowla zwierząt

Zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt oraz usunięcie przykrych zapachów.

Szkody po pożarach

Ozonowanie pogorzelisk usuwa zapach spalenizny. Skuteczność  zabiegu ok. 99%.

Szkody po powodziach i zalaniach

Ozonowanie niszczy rozwijające się po powodziach i zalaniach pleśnie i grzyby oraz ich przetrwalniki, plechy i grzybnie.

Inne miejsca

Ozonowanie pomieszczeń publicznych znacznie ogranicza rozprzestrzenianie się chorób (np. grypy). W tym celu należy systematycznie dezynfekować ozonem mieszkania, szkoły, przedszkola, biura i pomieszczenia w placówkach służby zdrowia: szpitale, sale chorych, przychodnie, sale operacyjne, gabinety zabiegowe, korytarze, co zapobiega infekcjom oraz zakażeniom wirusowym i bakteryjnym.

Ozon doskonale sprawdza się w ogrodnictwie, w magazynach warzyw i owoców — przedłuża ich świeżość kilkakrotnie, w przetwórstwie rolno-spożywczym na halach produkcyjnych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra jakość powietrza w pomieszczeniach.

Co usuwa ozonowanie?

Zapach dymu papierosowego

Zawiera m.in.:

  • aceton (rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów),
  • amoniak (używany do czyszczenia ubikacji oraz jako składnik wielu nawozów sztucznych),
  • arsen (używany jako trutka na szczury, odpowiedzialny za powstawanie raka skóry, wątroby, przełyku i oskrzeli),
  • butan (gaz występujący w ropie naftowej, używany do wyrobu benzyny oraz kauczuku syntetycznego),
  • cyjanowodór (używany w czasie II wojny światowej przez hitlerowców w komorach gazowych),
  • formaldehyd (używany do konserwacji żab i innych zwierząt, także składnik do produkcji syntetycznych wykładzin i dywanów),
  • polon (radioaktywny pierwiastek, odkryty przez naszą rodaczkę Marię Skłodowską-Curie, posiadający właściwości rakotwórcze).

Związki te w zetknięciu z ozonem rozkładane są na substancje proste, nieszkodliwe, pozbawione duszącej woni. Ozon neutralizuje zapach w pomieszczeniach, w których odór papierosów wniknął w meble, ściany, tapicerkę samochodu itp.

Grzyby, pleśnie i ich zarodniki

Grzyby i bakterie występują wszędzie w otaczającym nas środowisku i w normalnych warunkach są tolerowane przez organizm ludzki bez szczególnie widocznych reakcji. Grzyby wydzielają mykotoksyny związki chemiczne, które podczas dłuższego kontaktu u ludzi mogą wywołać liczna schorzenia, w przypadku silniejszego zagrożenia można zaobserwować  różne pojawiające się objawy jak infekcje (mikoza), zatrucia (mikotoksykoza) i uczulenie alergiczne (alergia mikologiczna). Osoby lub zwierzęta po dłuższym kontakcie z pleśniami i grzybami (w dużym stężeniu) mogą wykazywać objawy infekcyjne lub alergiczne: nieżyt nosa, zapalenie zatok, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie pęcherzyków, zapalenie spojówek, zmiany skórne, obniżenie odporności układu immunologicznego, chroniczny stan zmęczenia.

Ozon niszczy strzępki grzybni, eliminuje nie tylko same grzyby, ale również zarodniki i formy przetrwalnikowe, dając długotrwale efekty.

Roztocza

Roztocza i ich odchody powodujące ataki astmy, alergie, wyczerpanie. Wzrost stężenia ozonu powyżej 0,05 ppm powoduje zniszczenie tych organizmów.

Drobnoustroje

Ozon niszczy wirusy i bakterie, utleniając kwasy tłuszczowe w błonie komórkowej oraz ich białka DNA i RNA. Reakcje te są nieodwracalne i prowadzą do śmierci mikroorganizmów. Jest skutecznym dezynfektantem zarówno w wodzie, jak i w powietrzu i na powierzchni przedmiotów.
Wirusy i bakterie beztlenowe giną już od śladowych ilości ozonu. Wirusy są bardziej wrażliwe na ozon i giną szybciej od bakterii, ważna jest też podczas zabiegu ozonowania pomieszczenia temperatura i wilgotność powietrza.

Pyłki kwiatowe

Najbardziej znanym i najczęściej spotykanym rodzajem alergii jest alergia na pyłki kwiatowe, wywołująca różne objawy chorobowe, od lekkiego kataru siennego, aż po niebezpieczną dla życia astmę, powodują również: podrażnienia oczu, gardła, nosa.

Zawarte w pyłkach kwiatowych alergeny pod wpływem aktywnego tlenu tracą swoje niepożądane właściwości.

Toksyczne związki chemiczne składniki chemii budowlanej, farb, lakierów itp.

Toksyczne substancje zawarte w materiałach budowlanych oraz w przedmiotach wyposażenia wnętrz (tj.: benzen, bituminy, kadm, chlorobenzen, chrom, kobalt, dichloroetan, żywica epoksydowa, fenole, chlorofenole i wiele innych szkodliwych substancji chemicznych).

Ozon powoduje rozpad pierścienia węglowego i utlenienie powstałych związków prostych do dwutlenku węgla, wody oraz tlenków pierwiastków wchodzących w skład pochodnych — niweluje szkodliwe działanie na nasz organizm.

Ozonowanie — cennik

Ozonowanie mieszkań, biur, hoteli i innych pomieszczeń — cena zależna od kubatury i czasu ozonowania oraz zaistniałego problemucena do ustalenia
Ozonowanie wnętrza samochodu osobowego (45 min)50 zł
Odgrzybianie klimatyzacji samochodu osobowego ozonem50 zł
Odgrzybianie klimatyzacji + ozonowanie wnętrza samochodu osobowego 80 zł
Ozonowanie samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów — cena zależna od czasu ozonowaniacena do ustalenia
Odgrzybianie i czyszczenie klimatyzacji stacjonarnych 1 szt.150 zł
Ozonowanie po zalaniach i pożarach — prosimy o kontaktcena do ustalenia
Odgrzybienie pomieszczeń środkiem chemicznym — cena zależy od kubatury pomieszczeniacena do ustalenia
podane ceny są cenami brutto

Chcesz dowiedzieć się więcej lub zamówić usługę?

Generator ozonu — wydajność 13,5 g/h

Generator ozonu — wydajność 13,5 g/h

Generator ozonu — wydajność 6,5 g/h

Generator ozonu — wydajność 6,5 g/h

Generator ozonu — do wody i trudno dostępnych miejsc

Generator ozonu — do wody i trudno dostępnych miejsc

Ozonowanie wnętrza samochodu

Ozonowanie wnętrza samochodu

Ozonowanie przedszkola w celu dezynfekcji

Ozonowanie przedszkola w celu dezynfekcji